Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Styrelse

Ordinarie
Anders Palmér (ordf.)
Maria Karlsson
Tommie Sigvardsson
Christer Andersson
Martin Kirchberg
Jan Liljegren
Vakant

Ersättare
Kjell Mattsson
Ingemar Larsson
Hans Gustafsson
Vakant
Sten Bondesson