Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Kundens åtaganden vid nyinstallation av fjärrvärme

  • Inkoppling av primär och sekundärsystemet i fastigheten av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan skall vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.
  • Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101
  • Nedmontering och bortforsling av befintlig panna och oljetank vid behov.