Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Utbyggnad

För närvarande finns det ingen planerad utbyggnd av vårt fjärrvärmenät. Däremot gör vi förtätningar av befintligt fjärrvärmenät.