Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Styrelse

Ordinarie
Anders Palmér (ordf.)
Maria Karlsson
Tommie Sigvardsson
Christer Andersson
Roger Nilsson
Jan Liljegren
Vakant

Ersättare
Kjell Mattsson
Ingemar Larsson
Hans Gustafsson
Mikael Petersson
Sten Bondesson